Triage – Huisartsenpraktijk Oldemarkt – Oldemarkt

Welkom op de praktijksite

Op deze website vindt u alle informatie over de Huisartsenpraktijk Oldemarkt: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden, informatie over de ANW-zorg (avond- nacht- weekend) via de Dokterswacht Friesland (DWF), uitleg over de verschillende services die we bieden, diverse invulformulieren etc.

Huisartsenpraktijk Oldemarkt
De Klokkemaat 2 8375HC Oldemarkt

Triage

Triage in de huisartsenpraktijk: wat is triage?

Wanneer u onze praktijk belt, krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage. Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw huisarts.

Het voordeel van triage voor u als patiënt is dat u de juiste zorg krijgt, op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen. Deze vragen zijn van belang voor het in kunnen zetten van de meest passende zorg voor uw situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente overlegd direct met de huisarts indien er sprake is van een levensbedreigende situatie.
  • De assistente maakt een afspraak voor het spreekuur bij de huisarts, de praktijkondersteuner of bij henzelf.
  • De assistente maakt een afspraak voor een visite.
  • De assistente geeft u een advies; dit advies wordt altijd beoordeeld door de huisarts.
  • De assistente zal u vraag voorleggen aan de huisarts.

De termijn van aanbod voor een afspraak is afhankelijk van de spoedeisendheid van uw klacht. lndien de afspraak geen haast heeft, kan de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?

Voor een soepel verloop van het spreekuur waarbij we wachttijden tot het minimum willen beperken vragen we u om uw medewerking. Bij het maken van een afspraak is het naast de aard van uw vraag ook van belang dat u duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of dat u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben. Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden in verband met de uitloop van spreekuren kunnen worden voorkomen.

Dubbele afspraken

Mocht u meerdere dingen willen bespreken dan zal de assistente, voor zover de beschikbaarheid het toelaat, een dubbele afspraak voor u maken. Om zoveel mogelijk patiënten de gelegenheid te geven de huisarts te bezoeken is het aantal dubbele afspraken per dag beperkt. Immers hoe meer dubbele afspraken per dag des te minder patiënten die dag bij de huisarts terecht kunnen.

Triage app – Moet ik naar de dokter?

Twijfelt u of u uw huisarts of de dokterswacht moet bellen. Download dan de app ‘Moet ik naar de dokter’. Door het invoeren van leeftijd en geslacht en het beantwoorden van een aantal vragen wordt u automatisch door de triage geleid. Hiermee wordt de urgentie bepaald. Binnen enkele minuten weet u of een bezoek aan de dokter nodig is.

Voor meer informatie raadpleeg de website; www.moetiknaardedokter.nl