Afspraken – Huisartsenpraktijk Oldemarkt – Oldemarkt

Welkom op de praktijksite

Op deze website vindt u alle informatie over de Huisartsenpraktijk Oldemarkt: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden, informatie over de ANW-zorg (avond- nacht- weekend) via de Dokterswacht Friesland (DWF), uitleg over de verschillende services die we bieden, diverse invulformulieren etc.

Huisartsenpraktijk Oldemarkt
De Klokkemaat 2 8375HC Oldemarkt

Afspraken


Foto’s : Jan Willem Dragt – 5d Architectuur & Fotografie

 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 -17.00 uur.

Spreekuur
maandag – vrijdag spreekuur: alléén op afspraak
Afspraken maken voor 9.00 uur, dan dezelfde dag nog afspraak
Maken van een afspraak:
A. via de website: zie groene button ‘Webagenda’ boven aan deze webpagina. Voorwaarde is dat u zich heeft aangemeld voor het patiëntenportaal. Zie services – patiëntenportaal.
B. telefonisch: 0561-451270, keuze 3

Vragen naar reden van uw komst?
Per afspraak is een beperkte tijd gereserveerd. Om het spreekuur vlot te laten verlopen en de wachttijd zo kort mogelijk te houden, is een goede planning noodzakelijk. Dit kan alleen als wij weten waarvoor u komt. Daarom zal de praktijkassistente u altijd vragen naar de reden van het spreekuur bezoek.

Avondspreekuur
Elke maandagavond, na de reguliere openingstijd van de praktijk. Afspraken voor het avondspreekuur alleen op telefonische afspraak

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen (als iedere seconde telt) kunt u de praktijk bereiken via het gewone praktijknummer (0561-451270) en dan keuze één. Mocht het gewone praktijknummer in-gesprek zijn dan is er een speciaal noodnummer, te weten: Spoedgevallennummer: (0561)-452465. Het telefoonnummer voor spoedgevallen is in principe nooit bezet. Om voor spoedsituaties zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, wordt u dringend verzocht het nummer alléén voor spoedgevallen te gebruiken, dus wanneer dringend medische hulp vereist is en de praktijklijn bezet is. Het spoedgevallennummer (0561)-452465 functioneert niet buiten de kantooruren (zie onder waarneming hoe dan te handelen).

Telefonisch spreekuur 
Voor overleg (b.v. bespreking uitslagen of andere medische vragen) kunt u uw huisarts spreken. U kunt via de praktijkassistente een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur (het liefst voor 9.00 uur). U wordt op de afgesproken dag teruggebeld door een van de huisartsen.

Heeft u een medisch-inhoudelijke vraag waarop niet onmiddellijk een antwoord nodig is? Dan kunt u veilig een bericht sturen via het patiëntenportaal.

Praktijkassistente
De praktijkassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de huisartsenpraktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de praktijkassistente verder terecht voor:

 • herhalingsrecepten
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • Hb-controle (bloedgehalte)
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)

Praktijkondersteuner 

U kunt bij de praktijkondersteuner onder andere terecht voor (zie ook Algemeen – Ketenzorg):

 • controles en begeleiding van diabetes mellitus (suikerziekte)
 • advisering met betrekking tot preventie van hart- en vaatziekten
 • bloeddrukcontroles en controles andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals cholesterol
 • controles en begeleiding voor mensen met astma of COPD

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen voor 9 uur. Voor de planning in de praktijk is het handig dat u, wanneer dit mogelijk is, enige dagen tevoren een afspraak maakt.

Huisbezoek 
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Dit kan nodig zijn wanneer u te ziek bent maar ook als u (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Praktijkondersteuner GGZ en GGZ – Jeugd
Voor hulp bij psychische en psychosociale problemen kunt u begeleid worden binnen de muren van de huisartsen praktijk door de zogenaamde POH-GGZ, de praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts, hij/zij werkt nauw samen met de huisarts. Verwijzing naar de POH-GGZ gaat via de huisarts, er kan dus niet rechtstreeks een afspraak gemaakt worden. De POH GGZ – Jeugd behandeld patiënten van 4-18 jaar.

Bevolkingsonderzoek 
Bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker: Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar ontvangen iedere 5 jaar een uitnodiging voor het laten maken van een uitstrijkje op het spreekuur van de praktijkassistente.
Bevolkingsonderzoek voor borstkanker: Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging voor laten maken van een röntgenfoto (mammografie) van de borsten.
Bevolkingsonderzoek voor darmkanker: Wanneer u een uitnodiging ontvangt, hangt af van uw geboortejaar. Uiteindelijk krijgen alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Meedoen is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet meedoet. Diabetes, COPD en hoge bloeddruk

Financiële zaken 
Voor financiële zaken kunt u de praktijkassistente bellen. Zij zorgt ervoor dat u doorverbonden wordt of teruggebeld wordt door degene, die u kan helpen.

Laboratorium

Urineonderzoek: Bij voorkeur ochtendurine of urine die 2 uur in de blaas heeft gezeten. Inleveren voor 9.30 uur: hierbij het ingevulde ” urineformulier” meenemen. Bloedonderzoek (suiker of bloedgehalte): op afspraak tijdens het spreekuur van de assistente.

Bloedonderzoek: Maak hiervoor een afspraak op het assistenten spreekuur.

Wrattenspreekuur
Op afspraak, alleen mogelijk bij voldoende aanwezigheid vloeibare stikstof (meestal aanwezig).